Un Gand de Joia Mare

Un gând de Joia Mare

Sărbătorile Pascale sunt despre iubire. Evanghelia spune lămurit: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (Ioan 3.16) Jertfa lui Hristos este dovada netăgăduită a dragostei lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi iubit omenirea, nu ar fi existat jertfă. Dacă nu ar fi existat jertfă, nu ar fi fost mântuire. Dacă nu ar fi fost mântuire, am fi fost condamnați la pierzare veșnică. Dar toate acestea sunt posibile datorită dragostei lui Dumnezeu.

Azi e Joia Mare. Zi în care, Mântuitorul Hristos, ca Unul care știa ce urma să se petreacă, și-a adunat ucenicii la o ultimă masă. Ultima prăznuire pascală împreună. O ședere la masă încordată: emoții, plâns, dragoste, trădare. Este timpul când Hristos rostește ultimele învățături pentru ucenici. Mai mult decât atât, își anunță plecarea și faptul că ucenicii vor rămâne într-o lume ostilă, care din pricina faptului că îl urăsc pe Dumnezeu, îi va urâ și pe ei.

Laitmotivul învățăturilor din Joia Mare este dragostea aprinsă și necondiționată față de Hristos. De nenumărate ori Hristos pronunță cuvintele: “Dacă Mă iubiți”, “Cine Mă iubește”. Dragostea față de El nu e concept abstract ci o realitate vie. Dovada dragostei este împlinirea poruncilor Sale. În Joia Mare Hristos enunță principiul dragostei: “Dacă Mă iubiți veți păzi poruncile Mele”, “Cine Mă iubește, păzește poruncile Mele.”

De multe ori punem căruța înaintea cailor. Ne străduim din toate puterile noastre să împlinim poruncile Mântuitorului nostru drag, dar uităm faptul că împlinirea poruncilor este rezultatul dragostei. Dacă îl iubești pe Hristos din toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, vei avea atât voința cât și puterea de a împlini poruncile Domnului.

Mulți creștini se plâng de faptul că nu pot fi pe placul Domnului. Principiul Scripturii este următorul: Iubește-L cu toată inima ta, și vei avea puterea să îi fi pe plac.

Dumnezeu ne-a iubit și a trecut la acțiune. Tu dacă Îl iubești, treci la acțiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *